Έτοιμη η μελέτη - Θέατρο αρχαίας Καλυδώνας

00Ολοκληρώθηκε η εκπόνηση της μελέτης του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της

Καλυδώνας», την οποία εκπόνησε ο κ. Νίκος Χατζηδάκης, αρχιτέκτων μηχανικός και η συνεργάτης του, κα Κατερίνα Βαβάλιου, αρχιτέκτων μηχανικός. Την Τρίτη 08 Σεπτεμβρίου παρουσιάστηκε και παρελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» η παραπάνω μελέτη.

Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει:

Α. Αρχιτεκτονική τεκμηρίωση, με αναλυτική περιγραφή του μνημείου και του περιβάλλοντός του, καταγραφή των δομικών υλικών και περιγραφή του τρόπου δομής, παρουσίαση των οικοδομικών φάσεων, πλήρη τοπογραφική και αρχιτεκτονική αποτύπωση (κατόψεις, όψεις, τομές, δελτία αρχιτεκτονικών μελών, σχέδια λεπτομερειών και επεξηγηματικά σχέδια) και πλήρη φωτογραφική τεκμηρίωση.

Β. Καταγραφή της παθολογίας, στην οποία παρουσιάζονται οι παραμορφώσεις, οι βλάβες και οι φθορές των υλικών καθώς και τα αίτια των φθορών.

Γ. Πρόταση αποκατάστασης όπου περιγράφονται οι γενικές αρχές της πρότασης, οι επισκευαστικές και στερεωτικές επεμβάσεις που προτείνονται (επανατοποθετήσεις αρχιτεκτονικών μελών, συμπληρώσεις, συγκολλήσεις, στερεώσεις) και οι εργασίες που αποσκοπούν στην αρχιτεκτονική και μορφολογική αποκατάσταση του μνημείου.

Δ. Πρόταση ανάδειξης όπου προτείνεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του αρχαίου θεάτρου, η κατασκευή των απαραίτητων διαδρομών, σημάνσεων, πινακίδων και στάσεων που απαιτούνται για τη βελτίωση της επισκεψιμότητάς του. Περιλαμβάνει, επιπλέον, τις απαραίτητες διαμορφώσεις πρανών, αποστραγγιστικά έργα για την απομάκρυνση των ομβρίων, φυτοτεχνικές εργασίες και περίφραξη.

Τα χρήματα για την ανάθεση της μελέτης αντλήθηκαν από τον «κουμπαρά» - ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό - που έχει ανοιχθεί από το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για το αρχαίο θέατρο της Καλυδώνας. Ο κουμπαράς ενισχύθηκε με την ευγενική χορηγία της Εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ», ύψους 10.000 €, της ΣΑΩ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ, ύψους 2.000 €, αλλά και απλών πολιτών, τους οποίους ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά θερμά.

Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»

Πηγή : diazoma.gr

           : aixmi-news.gr

5.kalidona 8eatro 05 08 kaltdwna23-2015 00

Αναζήτηση