Διακήρυξη  Πλειοδοτικής Δημοπρασίας Πώλησης Ακινήτου

Διακήρυξη Πλειοδοτικής Δημοπρασίας Πώλησης Ακινήτου


Την 19 του μηνός Μαϊου 2024 ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και από την 12:00 μ.μ μέχρι την 13.00 μ.μ., στα γραφεία του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Ευηνοχωρίου θα διεξαχθεί πλειοδοτική δημοπρασία πώλησης ακινήτου

δυνάμει της υπ’ αρ. 4/17-4-2024 Πράξεως του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου εγκριθείσης δια της υπ’ αρ.32/17/30-4-2024 Αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας & Ακαρνανίας.

Η πλειοδοτική δημοπρασία αφορά την πώληση του ακινήτου- αγροτεμαχίου με ελαιόδενδρα του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Ευηνοχωρίου στη θέση «ΚΟΥΡΤΑΓΑ» εκτός οικισμού του δ.δ. Ευηνοχωρίου εκτάσεως 13.884,50 τ.μ. αρδευόμενου και το οποίο συνορεύει βορειοανατολικά με αγροτικό δρόμο, νοτιοανατολικά με ιδιοκτησία Βασιλείου Ζαχαρογιάννη και νοτιοδυτικά με δημοτική οδό προς Ευηνοχώρι.

Ως τίμημα εκκίνησης της πώλησης του ακινήτου ορίζεται το ποσόν των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4000 €) ανά στρέμμα, μετά δε την έναρξη της δημοπρασίας κάθε νέα προσφορά πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 2% ανωτέρα της αμέσως προηγουμένης προσφοράς.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακηρύξεως και φάκελος της δημοπρασίας, παρέχονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Ευηνοχωρίου, προς κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στη δημοπρασία αυτή. (Τηλ 6972583061)

 Ευηνοχώρι, 8-5-2024

 Εκ του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Ευηνοχωρίου

agiosxaralampos

Διαβάστε επίσης

Αναζήτηση